IV Rodzinny Turniej Badmintona "Rodzina na medal"

 

Regulamin:

 
1. Organizator: UKS KORONA Pabianice:
Informacje: Tomasz Krawczyk tel. 506 022 939;  Zbyszek Pintera tel. 605 585 494
 
Zgłoszenia do gier: rafal.grenda@ukskorona.pl
 
Miejsce:   Szkoła Podstawowa nr 3 Pabianice ul. Mokra 28/34
 
2. Uczestnicy turnieju:
W rozgrywkach turnieju przewiduje się udział dzieci wraz z rodzicami/opiekunami, z babcią/dziadkiem lub kolega/koleżanka (gry podwójne).
 
3. System gier:
a) I kategoria  rodzic/opiekun + dziecko; kolega/koleżanka* + dziecko.
                         * kolega/koleżanka nie może być czynnym zawodnikiem klubowym.
b) II kategoria babcia/dziadek + dziecko.
system grupowo- pucharowy w podziale na wiek dziecka do lat U-9 , do lat U- 11 , do lat U-13.
U-9 (do rocznika 2009), U-11 (do rocznika 2007), U-13 (do rocznika 2005) – kategoria dotyczy dziecka.
 
4. Warunki uczestnictwa:
- Wpisowe 15 zł uczestnik
- Złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o zdolności do gry oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do sportowego uprawiania badmintona,
- Posiadanie sprzętu do gry w badmintona w tym lotek ewentualnie istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia u organizatora,
- Aby rozegrane zostały mecze w danej kategorii minimum wymagane są 4 zgłoszenia,
- Rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na uczestniczenie dzieci w turnieju oraz deklarują, iż  nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do sportowego uprawiania badmintona,
- Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach niezbędnych do rejestracji zawodnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, poz. 833.
 
5. Zgłoszenia:
a) Termin zamknięcia listy zgłoszeń 23.02.2018 (piątek) godz. 22.00.
b) Zgłoszenia do gier: rafal.grenda@ukskorona.pl
c) Zawodnik zgłaszający się do gry powinien podać:
- imię i nazwisko w parze z imię i nazwisko opiekuna (rodzice, dziadkowie, kolega lub koleżanka)
- wiek dziecka lub rocznik
 
6. Nagrody:
Medale dla wygranych oraz owoce i upominki według możliwości organizatora dla wszystkich uczestników turnieju.
Turniej nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samoorganizacji i jest imprezą non-profit.
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem na adres: rafal.grenda@ukskorona.pl w terminie do 23  luty 2018 r.
.
Copyright ©2016 UKS Korona Pabianice, All Rights Reserved.